Žaidėjų fizinio parengimo gairėss

Įvadas

Krepšinio technikos veiksmai lavinami visą aktyvų krepšininko karjeros laikotarpį, tačiau sąlygos, kuriomis tie veiksmai panaudojami, gali labai skirtis – nuo pirmųjų rungtynių mokykloje iki žaidimo profesionalioje komandoje. Technikos veiksmų tvirtumas, įvairovė ir sklandumas kinta drauge su fiziniu ir psichiniu žaidėjo treniruotumu bei su didėjančia jo taktine patirtimi bei intelektu. Daugelis veiksmų krepšinio aikštelėje yra atsakas į rungtynių situacijas, o pasirinkti veikimo būdai būna ir gerai išmokti, ir formuojasi spontaniškai. Todėl technikos lavinimas negali būti atskirtas nuo realaus žaidimo suvokimo. Šioje mokymo platformoje pateiksime per 80 veiksmų bei jų elementų, kurie yra nusistovėję kaip šiuolaikinės krepšinio technikos standartai. Suprantama, kad tai tik dalis veiksmų, nes egzistuoja kita dalis – sunkiai nusakomų, sudėtingų judesių darinių, trunkančių vos akimirką ir turinčių kelis galimus atlikimo variantus. Taip pat suvokiame, kad krepšinio technika, kaip ir kitos pažangios technologijos evoliucionuoja ir kinta. O tai kas dabar atrodo pažangu, po daugelio metų gali atrodyti šiek tiek atsilikę. Tačiau mūsų noras yra keistis drauge su krepšiniu evoliucija, todėl pateikdami šią elektroninę knygą turime patogią galimybę ją atnaujinti, papildyti ir tobulinti. Rašydami ją rėmėmės krepšinio ir sporto mokslo teorijos žiniomis bei sukaupta praktine trenerio veiklos patirtimi. Daug dėmesio čia skyrėme:

  • Krepšinio technikai su kamuoliu ir be kamuolio,
  • Judesių mokymo ir jų valdymo teoriniam išaiškinimui,
  • Vaizdinės medžiagos panaudojimui,
  • Kritiniam trenerio atskirų mokymo galimybių vertinimui.